ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๕ ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕

ปีใหม่ ต้อนรับหรือท้าทาย และจุดหมายชีวิต

ความยาว ๑:๐๒:๕๖ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ ญาติโยม สาธุชน
ข้อมูลพัฒนาการบรรยายเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
เรื่องที่ควรฟังก่อนตั้งศูนย์ให้ดุลไว้ อย่าให้เลยเถิดเตลิดไป
เรื่องที่ต่อเนื่องสนทนาธรรมทั่วไป
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง