ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๖ ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕

สนทนาธรรมทั่วไป

ความยาว ๑:๒๙:๑๐ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย
เรื่องที่ควรฟังก่อนปีใหม่ ต้อนรับหรือท้าทาย และจุดหมายชีวิต
เรื่องที่ต่อเนื่องกระแสใหม่ กระแสไท
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง