เรื่องเสริมที่ ๓ วิถีสู่สันติภาพ

Languageไทย
In CDวิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?
from ธรรมกถา ปาฐกถา for โยมญาติมิตร สาธุชนที่มาร่วมงาน at สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Preceding Clipเรื่องเสริมที่ ๒ ยอมรับตามที่เป็น แต่อย่าหยุดอยู่แค่ที่เป็น
Next Clipเรื่องพ่วงที่ ๑ จริยธรรมนักการเมือง
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.