เรื่องพ่วงที่ ๘ จะสมานฉันท์ ต้องสมานปัญญา

Languageไทย
In CDวิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?
from สนทนาธรรมกับโยม for โยมญาติมิตร สาธุชนที่มาร่วมงานทำบุญ นำโดย ประภาศรี บุณยประสิทธิ์ ประธานคณะเจ้าภาพฯ at วัดญาณเวศกวัน
Preceding Clipเรื่องพ่วงที่ ๗ โลกเดี๋ยวนี้ขัดแย้งกันมากมาย จะแก้ไขไหวหรือ
Next Clipเรื่องพ่วงที่ ๙ ตอบคำถามเรื่อง การสมานฉันท์
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.