ชีวิตจะงาม สังคมจะดี ต้องมีการศึกษาที่ไม่ผิด

Languageไทย
เรียบเรียงบางส่วนจาก - ต้องฟื้นฟูวัด ให้ชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะก้าวหน้าได้มั่นคง
- พุทธธรรม ฉบับเดิม
First publishing:1 June 2548
Latest publishing onPublishing no. 6 January 2549
ISBN974-344-393-2
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.