ชีวิตที่สมบูรณ์: เกณฑ์วัดความเจริญของชาวพุทธ ปัญหาวัดธรรมกาย

Languageไทย
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข
- ชีวิตที่สมบูรณ์
- ปัญหาวัดพระธรรมกาย
Development
"ชีวิตที่สมบูรณ์ : เกณฑ์วัดความเจริญของชาวพุทธ ปัญหาวัดธรรมกาย" เป็นการรวบรวมธรรมนิพนธ์จาก
  • ชีวิตที่สมบูรณ์
  • เกณฑ์วัดความเจริญของชาวพุทธ เป็นการตัดตอนจากหนังสือ การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๓ หน้า ๙-๒๙
  • ปัญหาวัดพระธรรมกาย
เพื่อแจกเป็นที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พระปริยัติวงศาจารย์ (ช่วง จิตวิริโย) เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๒
First publishing:February 2542
Latest publishing onPublishing no. 6
ISBNNo related data
Dewey no.รอวิเคราะห์หมวดหมู่
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.