ชีวิตที่สมบูรณ์: เกณฑ์วัดความเจริญของชาวพุทธ ปัญหาวัดธรรมกาย

ข้อมูลพัฒนาการ
"ชีวิตที่สมบูรณ์ : เกณฑ์วัดความเจริญของชาวพุทธ ปัญหาวัดธรรมกาย" เป็นการรวบรวมธรรมนิพนธ์จาก
  • ชีวิตที่สมบูรณ์
  • เกณฑ์วัดความเจริญของชาวพุทธ เป็นการตัดตอนจากหนังสือ การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๓ หน้า ๙-๒๙
  • ปัญหาวัดพระธรรมกาย
เพื่อแจกเป็นที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พระปริยัติวงศาจารย์ (ช่วง จิตวิริโย) เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๒
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่รอวิเคราะห์หมวดหมู่

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 3 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง