ชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใสและสุขสันต์

Languageไทย
Abstract

เนื้อหาของหนังสือ  เป็นการรวบรวมธรรมนิพนธ์หลากเรื่อง  นำมารวมเป็นเล่มเดียว  เพื่อแนะแนวทางการดำเนินชีวิตทีสร้างสรรค์  สดใส และสุขสันต์

รวมเล่มมาจาก - ชีวิตจะงาม สังคมจะดี ต้องมีการศึกษาที่ไม่ผิด
- ชีวิตที่สมบูรณ์
- เพิ่มพลังแห่งชีวิต
- วาสนาสร้างเองได้
First publishing:September 2549
Latest publishing onPublishing no. 20 May 2557
ISBN974-94876-8-0
Dewey no.BQ4570.L5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.