ชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใสและสุขสันต์

ภาษาไทย
คำโปรย

เนื้อหาของหนังสือ  เป็นการรวบรวมธรรมนิพนธ์หลากเรื่อง  นำมารวมเป็นเล่มเดียว  เพื่อแนะแนวทางการดำเนินชีวิตทีสร้างสรรค์  สดใส และสุขสันต์

รวมเล่มมาจาก - ชีวิตจะงาม สังคมจะดี ต้องมีการศึกษาที่ไม่ผิด
- ชีวิตที่สมบูรณ์
- เพิ่มพลังแห่งชีวิต
- วาสนาสร้างเองได้
พิมพ์ครั้งแรกกันยายน ๒๕๔๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ISBN974-94876-8-0
เลขหมู่BQ4570.L5
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง