ดึงออกจากไทย ส่งไม่ถึงอเมริกา

Languageไทย
from ธรรมกถา ปาฐกถา at ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
Development
  • ชื่อเดิม "พระพุทธศาสนาจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมไทยได้อย่างไร"
First publishing:18 August 2546
Latest publishing onPublishing no. 5
ISBNNo related data
Dewey no.รอวิเคราะห์หมวดหมู่
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.