ดึงออกจากไทย ส่งไม่ถึงอเมริกา

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา at ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล on/in 14 February 2526
Development
  • ชื่อเดิม "พระพุทธศาสนาจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมไทยได้อย่างไร"
First publishing18 August 2546
Latest publishing onPublishing no. 5
ISBNNo related data
Dewey no.รอวิเคราะห์หมวดหมู่

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.