กายป่วย ใจไม่ป่วย (ชุดธรรมะประยุกต์สำหรับคนทำงาน)

Languageไทย
Abstract
...เมื่อจิตใจของเราที่เป็นญาติ เป็นผู้ใกล้ชิดที่หวังดีนี้เข้มแข็งสบายดี ก็จะได้เป็นเครื่องช่วย ให้ท่านผู้เจ็บป่วยนั้นพลอยมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วย ในยามเช่นนี้จิตใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ...
รวมเล่มมาจาก - ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย
- โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๓
- รักษาใจยามป่วยไข้
- รักษาใจยามรักษาคนไข้
First publishing:September 2548
Latest publishing onPublishing no. 6 December 2561
ISBN974-9609-70-0
Dewey no.BQ4570.M4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.