ธรรมะกับการทำงาน

Languageไทย
Abstract

...สิ่งที่เจอนั้น  ถ้าง่ายเราก็ได้ฝึกตัวน้อย  แต่ถ้าอะไรยากเราก็ได้ฝึกตัวเองมาก...เพราะฉะนั้น  สูตรของผู้มีจิตสำนึกในการฝึกตน  จึงมีว่า

  • ยิ่งยากยิ่งได้มาก  เพราะฉะนั้นจึงชอบใจนักเรื่องงานยาก
  • เปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา

สูตรแห่งความสำเร็จ

  1. รักงาน...อยากทำให้มันดีที่สุด
  2. สู้งาน...มีอะไรทำต้องให้สำเร็จ
  3. ใส่ใจงาน...ทำงานอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ
  4. ทำงานด้วยปัญญา...ใช้ปัญญาจัดการ นำสู่จุดหมาย
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ผู้อำนวยการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลหัวเฉียว at ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลหัวเฉียว
Development
  • การพิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๔๐) พิมพ์ที่ บริษัท สหธรรมิก จำกัด เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบ ๕๙ ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐
First publishing:May 2540
Latest publishing onPublishing no. 13
ISBN974-7891-06-9
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.