ธรรมะกับการทำงาน

...สิ่งที่เจอนั้น  ถ้าง่ายเราก็ได้ฝึกตัวน้อย  แต่ถ้าอะไรยากเราก็ได้ฝึกตัวเองมาก...เพราะฉะนั้น  สูตรของผู้มีจิตสำนึกในการฝึกตน  จึงมีว่า

  • ยิ่งยากยิ่งได้มาก  เพราะฉะนั้นจึงชอบใจนักเรื่องงานยาก
  • เปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา

สูตรแห่งความสำเร็จ

  1. รักงาน...อยากทำให้มันดีที่สุด
  2. สู้งาน...มีอะไรทำต้องให้สำเร็จ
  3. ใส่ใจงาน...ทำงานอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ
  4. ทำงานด้วยปัญญา...ใช้ปัญญาจัดการ นำสู่จุดหมาย

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้อำนวยการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลหัวเฉียว ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลหัวเฉียว เมื่อ ๓ เมษายน ๒๕๓๙
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๔๐) พิมพ์ที่ บริษัท สหธรรมิก จำกัด เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบ ๕๙ ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๔๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๗
ISBN974-7891-06-9
เลขหมู่BQ4190
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง