ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้

Languageไทย
Abstract...มีคำพูดกันมา เป็นของนักปราชญ์ฝรั่งว่า "ประชาธิปไตยไม่ใช่การปกครองที่ดีที่สุด แต่เป็นการปกครองที่เลวน้อยที่สุด"  เราอาจจะพูดต่อว่า "ในความเลวที่น้อยที่สุดนั้น ประชาธิปไตยจะดีที่สุดเมื่อประชาชนมีคุณภาพมากที่สุด"...
รวมเล่มมาจาก - การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย
- มองให้ลึก นึกให้ไกล: ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕
- ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ถ้าประชาชนไม่เป็นประชาธิปไตย
Development

ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้  เป็นผลงานรวมเล่มมาจากหนังสือเรื่อง การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย
และ มองให้ลึก นึกให้ไกล : ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕  

โดยได้ทำการปรับปรุง  ซอยย่อหน้าให้อ่านง่ายขึ้น  แทรกเพิ่มข้อควรรู้  และเพิ่มเนื้อหาตอนใหม่ชื่อว่า "ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้  ถ้าประชาชนไม่เป็นธรรมาธิปไตย"  รวมเข้าด้วยกันในเล่ม

First publishing:December 2550
Latest publishing onPublishing no. 3 April 2557
ISBN978-974-13-4801-5
Dewey no.BQ4570.S7
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.