ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้

ภาษาไทย
คำโปรย...มีคำพูดกันมา เป็นของนักปราชญ์ฝรั่งว่า "ประชาธิปไตยไม่ใช่การปกครองที่ดีที่สุด แต่เป็นการปกครองที่เลวน้อยที่สุด"  เราอาจจะพูดต่อว่า "ในความเลวที่น้อยที่สุดนั้น ประชาธิปไตยจะดีที่สุดเมื่อประชาชนมีคุณภาพมากที่สุด"...
รวมเล่มมาจาก - การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย
- มองให้ลึก นึกให้ไกล: ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕
- ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ถ้าประชาชนไม่เป็นประชาธิปไตย
ข้อมูลพัฒนาการ

ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้  เป็นผลงานรวมเล่มมาจากหนังสือเรื่อง การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย
และ มองให้ลึก นึกให้ไกล : ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕  

โดยได้ทำการปรับปรุง  ซอยย่อหน้าให้อ่านง่ายขึ้น  แทรกเพิ่มข้อควรรู้  และเพิ่มเนื้อหาตอนใหม่ชื่อว่า "ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ได้  ถ้าประชาชนไม่เป็นธรรมาธิปไตย"  รวมเข้าด้วยกันในเล่ม

พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๕๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗
ISBN978-974-13-4801-5
เลขหมู่BQ4570.S7
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง