เป็นสุขทุกเวลา

Languageไทย
Abstract
...หนังสือ "เป็นสุขทุกเวลา" เป็นหนังสือที่ประกอบด้วยหนังสือธรรม ๒ เรื่อง คือ "ยิ่งก้าวถึงสุข ยิ่งใกล้ถึงธรรม" และ "รักษาใจ ยามป่วยไข้" นำมาพิมพ์รวมเล่ม แล้วตั้งชือใหม่ เพื่อให้เรียกขานง่าย โดยสาระของหนังสือทั้งสองเล่มนั้น เน้นให้ผู้ปฏิบัติสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาในทุกสถานการณ์ แม้แต่ในยามเจ็บไข้ โดยมีความสุขที่เป็๋นอิสระเป็นไทแก่ตนอย่างแท้จริง...
รวมเล่มมาจาก - ยิ่งก้าวถึงสุข ยิ่งใกล้ถึงธรรม
- รักษาใจยามป่วยไข้
Developmentพิมพ์รวมเล่มครั้งแรก (มีนาคม ๒๕๓๖) อายุมงคล ๘๐ ปี คุณยิ่งพันธุ์ มุนิกานนท์
First publishing:March 2536
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-575-261-4
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.