เป็นสุขทุกเวลา

...หนังสือ "เป็นสุขทุกเวลา" เป็นหนังสือที่ประกอบด้วยหนังสือธรรม ๒ เรื่อง คือ "ยิ่งก้าวถึงสุข ยิ่งใกล้ถึงธรรม" และ "รักษาใจ ยามป่วยไข้" นำมาพิมพ์รวมเล่ม แล้วตั้งชือใหม่ เพื่อให้เรียกขานง่าย โดยสาระของหนังสือทั้งสองเล่มนั้น เน้นให้ผู้ปฏิบัติสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาในทุกสถานการณ์ แม้แต่ในยามเจ็บไข้ โดยมีความสุขที่เป็๋นอิสระเป็นไทแก่ตนอย่างแท้จริง...

ข้อมูลพัฒนาการพิมพ์รวมเล่มครั้งแรก (มีนาคม ๒๕๓๖) อายุมงคล ๘๐ ปี คุณยิ่งพันธุ์ มุนิกานนท์
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๓๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๖
ISBN974-575-261-4
เลขหมู่BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง