พัฒนาปัญญา

...พุทธศาสนสุภาษิตสอนว่า "คนฉลาดไม่เข้าเรื่อง หรือคนฉลาดไม่เป็นเรื่อง ไม่ทำให้เกิดความสุช" คือทำให้เกิดโทษ เกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้นการใช้ปัญญาก็มีคติว่า จะต้องระมัดระวังเหมือนกัน อาจมีการผิดพลาด โดยเข้าใจว่า เรานี้ใช้ปัญญาหรือเรามีปัญญามากแล้ว แต่ปัญญาของเรานั้น อาจจะมีจุดบกพร่อง มีแง่ที่ไม่สมบูรณ์ ใช้ผิดพลาด ทำให้เกิดโทษ เกิดความเสียหายขึ้นมามากมาย...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมเทศนา for คุณหญิงกระจ่างศรี-คุณชม รักตะกนิษฐ และญาติมิตร at ศาลากระจก ในบริเวณบ้านคุณเล็ก นันทาภิวัฒน์ on/in 23 September 2528
Development
  • "พัฒนาปัญญา" เป็นชุดที่หนึ่งจากรายการเล่าเรื่องให้โยมฟัง เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน-๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๘
  • รายการเล่าเรื่องให้โยมฟัง เกิดขึ้นจากการเจริญกุศลแก่ญาติโยมที่ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลเป็นประจำทุกวัน  ระหว่างปลีกตัวไปทำงานที่ศาลากระจก ในบริเวณบ้านคุณเล็ก  นันทาภิวัฒน์ ด้วยธรรมกถาสั้นๆ ก่อนอนุโมทนา ต่อท้ายการฉันภัตตาหารเพล ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๘ จนถึงประมาณกลางเดือนธันวาคม ๒๕๒๘ 
  • ในการพิมพ์ฟื้นใหม่ครั้งที่ ๑- ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐(จัดปรับใหม่ เพิ่มเติม ตลอดเล่ม) ผู้เขียนได้ระบุไว้ในบันทึกงานฟื้นหนังสือขึ้นใหม่ (๙ เมษายน ๒๕๖๐) ว่า...พัฒนาปัญญา เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าจัดเป็นชุดที่ ๒ (มี ๘ เรื่อง) ในหนังสือชุด "เล่าเรื่องให้โยมฟัง" (ชุดที่ ๑ ชื่อว่า เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ พิมพ์ครั้งแรกในปี ๒๕๓๑ บรรจุ เรื่องที่เล่าแก่คณะโยมผู้ถวายภัตเพลประจำวัน ระหว่างเขียนเพิ่มเติมเนื้อความใน พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ เมื่อปี ๒๕๒๘
  • หนังสือ พัฒนาปัญญา เล่มนี้ เรียกว่าเป็นฉบับฟื้นใหม่ เพราะนอกจากตรวจจัดขัดเกลาปรับแก้ทำรูปเล่มให้อ่านง่ายหรือน่าอ่านขึ้นแล้ว เรื่องทั้งหลายส่วนใหญ่ก็ได้ตั้งชื่อใหม่ กับทั้งตั้งชื่อเรื่องย่อยๆ เด่นขึ้นมา และบางแห่งก็ได้เขียนอธิบายธรรมเพิ่มเติมด้วย
  • ยิ่งกว่านั้น ระหว่างจัดทำอยู่ ได้รับแจ้งต่อๆ มาว่า อ.นัฎกรประสงค์จะได้เรื่อง "อยู่กับปัจจุบัน" ท้ายเล่มหนังสือ กฐินสองที่สายใจธรรม ( ๑๓ พ.ย. ๒๕๓๗) มาพิมพ์รวมไว้ด้วย อาตมาจึงได้ตามหาข้อมูลดิบมาตรวจจัดขัดเกลาเข้าลำดับเป็นเรื่องสุดท้าย รวมแล้วก็เป็นอันว่า ได้ทำให้หนังสือ พัฒนาปัญญา เล่มนี้ เป็นฉบับฟื้นใหม่ แก้ไขเพิ่มเติม และแปรรูปโฉมไปมากทีเดียว
First publishingJanuary 2531
Latest publishing onPublishing no. 16 2 May 2560
ISBN974-7890-84-4, 974-8357-02-3
Dewey no.BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.