ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอย หรือเพื่ออะไร และชีวิตที่สมบูรณ์

Languageไทย
Abstract
...เงินจำนวนใหญ่ คนได้ยินตื่นใจ แต่ควรสนใจว่า สร้างมากและได้ใช้ไปอย่างไร เงินทองเป็นของสำคัญ มีคุณอนันต์ แต่ก็มีโทษมหันต์ ทรัยพ์ภายนอกมีคุณค่าและความหมาย เมื่อมีทรัพย์ภายในเป็นฐาน ทรัพย์สินสำคัญ แต่เราต้องรู้ทัน และข้ามพ้นจุดอ่อนของมัน หลักประกันชีวิตขั้นสุดท้าย คือ ทรัพย์ภายในแห่งความมีธรรม...
 
ประโยชน์สุข ๓ ระดับคือ
  • การมีสุขภาพดี การมีทรัพย์สินเงินทอง การมีอาชีพการงานเป็นหลักฐาน และการมีชีวิตครอบครัวที่ดี
  • การมีความสุขที่เกิดจากความมั่นใจในคุณค่าของชีวิต การได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ ความมีศรัทธาในสิ่งที่ีดีงาม ที่เป็นหลักของจิตใจ
  • ความเป็นผู้มีจิตใจเป็นอิสระด้วยความรู้เท่าทันต่อสิ่งทั้งหลาย รู้โลกและชีวิตตามความเป็นจริง จนกระทั่งว่าโลกธรรมเกิดขึ้นมากระทบกระทั่งก็ไม่หวั่นไหว วางใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามเหตุปัจจัย... ได้เท่านี้ ชีวิตก็สมบูรณ์แล้ว
รวมเล่มมาจาก - ชีวิตที่สมบูรณ์
- ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอย หรือเพื่ออะไร
Development
  • พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๔๑) ในโอกาสมงคลขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒
First publishing:December 2551
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-8338-85-1
Dewey no.BQ4570.L5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.