แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม

Languageไทย
from ธรรมกถา ปาฐกถา for โยมญาติมิตร at สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา
เป็นเล่มเดียวกับ - แสงเงินแสงทองของชีวิต
Change toแสงเงินแสงทองของชีวิต
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๓๓)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๔ (ธันวาคม ๒๕๓๔) พิมพ์เพื่อเป็นมุทิตานุสรณ์ ในวโรกาสที่ พระวิสุทธิสมโพธิ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ) ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกิตติเวที
First publishing: 2533
Latest publishing onPublishing no. 14
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.