กฐินสู่ธรรม

Languageไทย
เปลี่ยนชื่อจาก - กฐินแรกที่สายใจธรรม
Development
  • ชื่่อเดิม "กฐินแรกที่สายใจธรรม" เมื่อนำมาพิมพ์เป็นครั้งที่ ๒ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กฐินสู่ธรรม" เพื่อให้มีความหมายกว้างออกไปและสื่อสาระที่มุ่งหมาย แต่ไม่มีเนื้อหาในส่วนของ "จากศาลากลางสระ สู่ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม" ซึ่งเป็นเนื้อหาเฉพาะของกลุ่มบุคคลและองค์กร
First publishing:October 2541
Latest publishing onPublishing no. 2 October 2541
ISBN974-8338-62-2
Dewey no.BQ4990.T5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.