กฐินแรกที่สายใจธรรม

Languageไทย
Abstract

...หนังสือที่ระลึกทอดกฐินสามัคคี ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ ที่รวบรวมธรรมนิพนธ์เกี่ยวกับพิธีการปวารณา, การตักบาตรเทโว, การทอดกฐิน, ความรู้เกี่ยวกับวัด, หลักของชาวพุทธ, ธรรมะฉบับเรียนลัด, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ และเรื่องราวความป็นมาของสถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม...

รวมเล่มมาจาก - ธรรมะฉบับเรียนลัด
- สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์
- แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม
Change toกฐินสู่ธรรม
Development

หนังสือ "กฐินแรกที่สายใจธรรม" เป็นหนังสือที่ระลึกทอดกฐินสามัคคี ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ ต่อมาเปลี่ยนชื่่อเป็น "กฐินสู่ธรรม"  โดยได้รวมธรรมะหลายเรื่อง เรื่องย่อยที่ไม่มีในรายการธรรมนิพนธ์มีรายละเอียดของแหล่งที่มาดังนี้

  • ๑) "เทศกาลท้ายฝน" พิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารธรรมปทีป ของวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์คสหรัฐ  อเมริกา ปีที่่ ๓ เล่มที่ ๑๙ ฉบับมหาปวารณา พ.ศ. ๒๕๒๐ (เฉพาะเนื้อหาส่วนนี้ มีอยู่ในเล่ม "วันสำคัญของชาวพุทธไทย" (ID 581))
  • ๒) "กฐิน : บทฝึกวิถีชีวิตประชาธิปไตย บนฐานแห่งการให้และการร่วมมือ"  สัมโมทนียกถา และคำกล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง "กฐิน : ประเพณีที่เบี่ยงเบนไป"  แสดงในโอกาสที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานไปทอด ณ วัดป่าเลย์ไลยก์วรวิหาร จ. สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
  • ๓) "ความรู้เรื่องวัด" พิมพ์ครั้งแรกในหนังสือ "ทุนสร้างวัด วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค" ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘

ส่วนธรรมนิพนธ์ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ มีรายละเอียดดังนี้

  • ๑) แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม (ID 458) 
  • ๒) ธรรมะฉบับเรียนลัด (ID 219)  ในการพิมพ์ครั้งที่....เพิ่มเติม : หลักพุทธธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรม จากหนังสือเรื่อง ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง หน้า ๙๐-๙๙
  • ๓) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์ (ID 451)
First publishing:31 October 2536
Latest publishing onPublishing no. 7 October 2536
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4990.T5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.