กฐินแรกที่สายใจธรรม

...หนังสือที่ระลึกทอดกฐินสามัคคี ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ ที่รวบรวมธรรมนิพนธ์เกี่ยวกับพิธีการปวารณา, การตักบาตรเทโว, การทอดกฐิน, ความรู้เกี่ยวกับวัด, หลักของชาวพุทธ, ธรรมะฉบับเรียนลัด, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ และเรื่องราวความป็นมาของสถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม...

ภาษาไทย
รวมเล่มมาจาก ธรรมะฉบับเรียนลัด
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์
แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม
และเรื่องย่อยอื่นๆ (ดูรายละเอียดใน บันทึก: พัฒนาการ)
เปลี่ยนไปสู่ กฐินสู่ธรรม
ข้อมูลพัฒนาการ

หนังสือ "กฐินแรกที่สายใจธรรม" เป็นหนังสือที่ระลึกทอดกฐินสามัคคี ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ ต่อมาเปลี่ยนชื่่อเป็น "กฐินสู่ธรรม"  โดยได้รวมธรรมะหลายเรื่อง เรื่องย่อยที่ไม่มีในรายการธรรมนิพนธ์มีรายละเอียดของแหล่งที่มาดังนี้

  • ๑) "เทศกาลท้ายฝน" พิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารธรรมปทีป ของวัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์คสหรัฐ  อเมริกา ปีที่่ ๓ เล่มที่ ๑๙ ฉบับมหาปวารณา พ.ศ. ๒๕๒๐ (เฉพาะเนื้อหาส่วนนี้ มีอยู่ในเล่ม "วันสำคัญของชาวพุทธไทย" (ID 581))
  • ๒) "กฐิน : บทฝึกวิถีชีวิตประชาธิปไตย บนฐานแห่งการให้และการร่วมมือ"  สัมโมทนียกถา และคำกล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง "กฐิน : ประเพณีที่เบี่ยงเบนไป"  แสดงในโอกาสที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานไปทอด ณ วัดป่าเลย์ไลยก์วรวิหาร จ. สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ พิมพ์ครั้งแรกใน "กระแสธรรมเพื่อชีวิตและสังคม"
  • ๓) "ความรู้เรื่องวัด" พิมพ์ครั้งแรกในหนังสือ "ทุนสร้างวัด วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค" ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘

ส่วนธรรมนิพนธ์ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ มีรายละเอียดดังนี้

  • ๑) แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม (ID 458) 
  • ๒) ธรรมะฉบับเรียนลัด (ID 219)  ในการพิมพ์ครั้งที่....เพิ่มเติม : หลักพุทธธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรม จากหนังสือเรื่อง ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง หน้า ๙๐-๙๙
  • ๓) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์ (ID 451)
พิมพ์ครั้งแรก๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๖
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4990.T5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 6 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง