ปีใหม่ สดใส สุขสันต์

Languageไทย
รวมเล่มมาจาก - ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที
- พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
- ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์
Development
  • ปีใหม่ สดใส สุขสันต์ เป็นการพิมพ์รวมเล่ม ๓ เรื่อง คือ ๑. ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที ๒. ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์ ๓. ความสุขจัดเป็นค่ๆ (จากหนังสือพุทธธรรม หน้า ๕๖๕)
  • พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๕๑) จัดพิมพ์โดย กลุ่มรักพุทธรักธรรม
First publishing:10 December 2551
Latest publishing onPublishing no. 2
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.