ชีวิตก็สุขสันต์ สังคมก็เกษมศานต์

Languageไทย
รวมเล่มมาจาก - จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม
- มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่
- ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์
First publishing:April 2557
Latest publishing onPublishing no. 1 5 May 2557
ISBN974-87948-7-3
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.