ชีวิตก็สุขสันต์ สังคมก็เกษมศานต์

ภาษาไทย
รวมเล่มมาจาก - จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม
- มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่
- ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์
พิมพ์ครั้งแรกเมษายน ๒๕๕๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ISBN974-87948-7-3
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง