จากพระ (ธรรมบรรยาย ๕ เรื่อง)

Languageไทย
รวมเล่มมาจาก - การแพทย์แนวพุทธ
- ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม
- มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่
- สมาธิแบบพุทธ
- สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ
Development

เป็นหนังสือที่่พมิพ์เป็นกรณีพิเศษ ในงานพระราชทานเพลิงศพ นพ.เกษม อารยางกูร  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

First publishing:14 December 2557
Latest publishing onPublishing no. 1 December 2557
ISBN978-616-7585-15-4
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.