การศึกษา เพื่อพัฒนาอารยธรรมให้สมนาม สยามสามไตร ศึกษา ๓ พัฒนา ๔

เด็กๆ สามารถพาเมืองไทย
ก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำ
เมืองไทยมีอะไรดีๆ หลายอย่าง ที่คนต่างบ้านต่างเมือง
มาพบเห็นแล้วชื่นชมประทับใจ นำไปกล่าวขวัญ เช่นความมี
น้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส อย่างที่ได้ยินได้รู้กัน อันนั้นก็ช่วยกันรักษา
ไว้ให้จริงจังยั่งยืน ไม่ต้องพูดซ้ำชากบ่อยมากเกินไป
แต่คนไทยก็มีอะไรหลายอย่าง ทั้งที่คนไทยติเตียนนินทา
ต่อว่ากันเอง และคนข้างนอกก็มองเสียหาย ข้อที่ร้ายนักหนา
เกลื่อนกลาดเห็นกันทั่วไป คือไม่มีวินัย ทำอะไรๆ ตามใจชอบ
คำแรงๆ เขาว่ามักง่าย
อะไรไม่ดีควรรีบแก้ไขแต่จะแก้ได้คนไทยต้องมีใจเข้มแข็ง
คนจะมีแรงใจพอที่จะรักษาวินัยได้จริงจัง ต้องมีพลังของฉันทะ
ถ้าคนไทยมีฉันทะ แม้แต่เด็กเล็กตัวน้อยๆ ก็ไม่ถอย แต่จะ
มีใจแกล้วกล้ารักษาวินัยด้วยตัวเอง และไม่ใช่แค่วินัย ไม่ว่าอะไร
ดีๆ ที่ว่ายากๆ ก็จะอยากทำ และสำเร็จทั้งนั้น
แต่ฉันทะนี้ได้หายไป คนไทยไม่รู้จักเสียแล้ว
ปีนี้ ข้าไม่ได้ ต้องให้คนไทยมีใจเด็ดเดี่ยว ปลูกฝังสร้างฉันทะ
ขึ้นมาให้ได้ ตั้งแต่นักเรียนตัวเล็กๆ จะต้องรู้จักมัน แล้วมีฉันทะ
นำหน้าขึ้นมาเป็นตัวอย่าง แล้วคนไทย เมืองไทย จะก้าวไกล เป็น
ผู้นำได้ในภูมิปัญญา และความเจริญก้าวหน้า ทุกเรื่องทุกอย่าง

LanguageThai
Renamed from สยามสามไตร
First publishingNo related data
Latest publishing onNo related data
ISBNNo related data
Dewey no.No related data

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.