การศึกษา เพื่อพัฒนาอารยธรรมให้สมนาม สยามสามไตร ศึกษา ๓ พัฒนา ๔

เด็กๆ สามารถพาเมืองไทย
ก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำ
เมืองไทยมีอะไรดีๆ หลายอย่าง ที่คนต่างบ้านต่างเมือง
มาพบเห็นแล้วชื่นชมประทับใจ นำไปกล่าวขวัญ เช่นความมี
น้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส อย่างที่ได้ยินได้รู้กัน อันนั้นก็ช่วยกันรักษา
ไว้ให้จริงจังยั่งยืน ไม่ต้องพูดซ้ำชากบ่อยมากเกินไป
แต่คนไทยก็มีอะไรหลายอย่าง ทั้งที่คนไทยติเตียนนินทา
ต่อว่ากันเอง และคนข้างนอกก็มองเสียหาย ข้อที่ร้ายนักหนา
เกลื่อนกลาดเห็นกันทั่วไป คือไม่มีวินัย ทำอะไรๆ ตามใจชอบ
คำแรงๆ เขาว่ามักง่าย
อะไรไม่ดีควรรีบแก้ไขแต่จะแก้ได้คนไทยต้องมีใจเข้มแข็ง
คนจะมีแรงใจพอที่จะรักษาวินัยได้จริงจัง ต้องมีพลังของฉันทะ
ถ้าคนไทยมีฉันทะ แม้แต่เด็กเล็กตัวน้อยๆ ก็ไม่ถอย แต่จะ
มีใจแกล้วกล้ารักษาวินัยด้วยตัวเอง และไม่ใช่แค่วินัย ไม่ว่าอะไร
ดีๆ ที่ว่ายากๆ ก็จะอยากทำ และสำเร็จทั้งนั้น
แต่ฉันทะนี้ได้หายไป คนไทยไม่รู้จักเสียแล้ว
ปีนี้ ข้าไม่ได้ ต้องให้คนไทยมีใจเด็ดเดี่ยว ปลูกฝังสร้างฉันทะ
ขึ้นมาให้ได้ ตั้งแต่นักเรียนตัวเล็กๆ จะต้องรู้จักมัน แล้วมีฉันทะ
นำหน้าขึ้นมาเป็นตัวอย่าง แล้วคนไทย เมืองไทย จะก้าวไกล เป็น
ผู้นำได้ในภูมิปัญญา และความเจริญก้าวหน้า ทุกเรื่องทุกอย่าง

ภาษาไทย
เปลี่ยนชื่อจาก สยามสามไตร
พิมพ์ครั้งแรกยังไม่มีข้อมูล
พิมพ์ล่าสุดยังไม่มีข้อมูล
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง