กรรม-นรกสวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่

Languageไทย
Abstract
บทปาฐกถาและคำบรรยายที่เกี่ยวข้องกับหลักกรรม  ทั้งสามเรื่อง 
  • ทำอย่างไรจึงจะให้เชื่อเรื่องกรรม
  • หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่
  • นรก-สวรรค์ในพระไตรปิฎก
และบทเสริมเรื่อง ผลกรรมในชาติหน้า
นำมารวมเป็นเล่มเดียว  โดยมุ่งจับประเด็นที่น่าสนใจสำหรับคนทั่วไป  โดยเฉพาะแง่ที่ว่าควรจะต้องทำความเข้าใจกันเป็นพิเศษ  เพราะเหตุที่มีคนเข้าใจผิดอยู่มาก  หรือเพราะสัมพันธ์กับแนวความคิดและสภาพของสังคมในปัจจุบัน
รวมเล่มมาจาก - ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม
- นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก
- หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่
First publishing:21 August 2531
Latest publishing onPublishing no. 17 May 2547
ISBN974-47890-37-2, 974-8357-36-8
Dewey no.BQ4435
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.