พัฒนาวัฒนธรรมในตัวคนไทย

Languageไทย
Abstract

...เด็กที่ฝึกดีจะถามตัวเองอยู่เสมอว่า  เราต้องทำอะไร? และเราจะต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเรา งานของเราอย่างไร? มิใช่ถามว่า เรื่องนี้ใครจะทำให้เรา? หรือ เราจะไปขอให้ใครช่วยทำให้? ด้วยการสู้ปัญหา และพยายามหาทางแก้ปัญหา คนจะมีความเข้มแข็ง และเรียนรู้จากการแก้ปัญหา เมื่อสู้ปัญหาและสู้เป็น ไม่ยอมแพ้แก่ปัญหา ก็จะเกิดความใฝ่รู้และได้ปัญญา ความสำเร็จจะเกิดขึ้น เมื่อเด็กไทยกลายเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา...

เรียบเรียงบางส่วนจาก - การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย
- เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย
- วัฒนธรรมไทย: สู่ยุคเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้
First publishing:May 2539
Latest publishing onPublishing no. 5
ISBN974-89813-7-1
Dewey no.BQ4570.C8
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.