รู้ให้ถึง ทำให้ถูก

Languageไทย
Abstract

...คนฉลาดทำเคราะห์ให้เป็นโอกาส แต่คนประมาท ทำโอกาสให้เป็นเคราะห์...

...ถ้าโรคมา ฉันจะมอบมันให้เป็นของขวัญแก่มวลประชา ถ้าเคราะห์มา มันคือของขวัญที่ส่งมาช่วยตัวฉันให้ยิ่งพัฒนา...

รวมเล่มมาจาก - งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
- ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์
- ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ
- พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ
- สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์
First publishing:December 2540
Latest publishing onPublishing no. 4
ISBNNo related data
Dewey no.BQ7210
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.