รู้ให้ถึง ทำให้ถูก

ภาษาไทย
คำโปรย

...คนฉลาดทำเคราะห์ให้เป็นโอกาส แต่คนประมาท ทำโอกาสให้เป็นเคราะห์...

...ถ้าโรคมา ฉันจะมอบมันให้เป็นของขวัญแก่มวลประชา ถ้าเคราะห์มา มันคือของขวัญที่ส่งมาช่วยตัวฉันให้ยิ่งพัฒนา...

รวมเล่มมาจาก - งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
- ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์
- ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ
- พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ
- สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๔๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ7210
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง