งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

..การที่เราทำอะไรต่าง ๆ นี่เพื่ออะไร หาเงินทองเพื่ออะไร ก็เพื่อจะให้มีความสุข เสร็จแล้วเราก็ได้ความสุขจริงหรือเปล่า ลองสำรวจดูในแต่ละวัน บางคนไม่เคยสำรวจเลยว่า เป้าหมายที่แท้คือ ความสุขเราได้หรือเปล่า แต่ไปมองแค่ว่าได้เงินหรือเปล่า ไม่ได้ดูต่อไปให้ถึงเป้าว่า ได้เงินมาแล้วเรามีความสุขหรือเปล่า เสร็จแล้วหาเงินตลอดชาติแต่ไม่พบความสุขแท้สักที...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คุณนาม พูนวัตถุ ประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ณ สโมสรศูนย์กีฬา โรงงานชลบุรี บริษัท อาหารสยาม จำกัด เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗
ISBN974-575-256-8
เลขหมู่BQ4570.L5
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง