คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน

Languageไทย
Abstract
มนุษย์ไม่ควรคิดต่อธรรมชาติอย่างเป็นปฏิปักษ์ หรือมุ่งจะไปเอาประโยชน์จากธรรมชาติเท่านั้น แต่ควรมีความรู้สึกที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตรและมีความสุข แล้วแต่ละฝ่ายก็จะเป็นปัจจัยแห่งความสุขแก่กันและกันได้
รวมเล่มมาจาก - คนไทยกับป่า
- คนไทยกับสัตว์ป่า
- พระกับป่า มีปัญหาอะไร
Development
  • รวมเล่มครั้งแรกเมื่อ มาฆบูชา ๒๕๕๔  จัดพิมพ์โดย มูลนิธิปัญญาประทีป ผู้ก่อตั้งโรงเรียนปัญญาประทีป
First publishing:February 2554
Latest publishing onPublishing no. 2 February 2554
ISBN978-974-496-496-0
Dewey no.SD414.T5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.