คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน

มนุษย์ไม่ควรคิดต่อธรรมชาติอย่างเป็นปฏิปักษ์ หรือมุ่งจะไปเอาประโยชน์จากธรรมชาติเท่านั้น แต่ควรมีความรู้สึกที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตรและมีความสุข แล้วแต่ละฝ่ายก็จะเป็นปัจจัยแห่งความสุขแก่กันและกันได้

Development
  • รวมเล่มครั้งแรกเมื่อ มาฆบูชา ๒๕๕๔  จัดพิมพ์โดย มูลนิธิปัญญาประทีป ผู้ก่อตั้งโรงเรียนปัญญาประทีป
First publishingFebruary 2554
Latest publishing onPublishing no. 2 January 2560
ISBN978-974-496-496-0
Dewey no.SD414.T5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 3 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.