คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน

มนุษย์ไม่ควรคิดต่อธรรมชาติอย่างเป็นปฏิปักษ์ หรือมุ่งจะไปเอาประโยชน์จากธรรมชาติเท่านั้น แต่ควรมีความรู้สึกที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตรและมีความสุข แล้วแต่ละฝ่ายก็จะเป็นปัจจัยแห่งความสุขแก่กันและกันได้

ข้อมูลพัฒนาการ
  • รวมเล่มครั้งแรกเมื่อ มาฆบูชา ๒๕๕๔  จัดพิมพ์โดย มูลนิธิปัญญาประทีป ผู้ก่อตั้งโรงเรียนปัญญาประทีป
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๐
ISBN978-974-496-496-0
เลขหมู่SD414.T5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 3 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง