กายหายไข้ ใจหายทุกข์ ธรรมะชนะเอดส์

Languageไทย
Abstract
รวมธรรมกถา  ใน ๓ หัวข้อ  ได้แก่
  • รักษาใจยามป่วยไข้
  • ปุจฉา-วิสัชนา : เทคโนโลยีการแพทย์กับจริยธรรมพุทธ
  • ธรรมะชนะเอดส์ เอดส์กับอารยธรรม
นำมารวมพิมพ์เป็นเล่มเดียว เนื้อหาครอบคลุมทั้งในส่วนของผู้ป่วย ญาติของผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ พลิกวิกฤติให้เป็นวิวัฒน์ เปลี่ยนโรคให้เป็นลาภ นำหลักธรรมมาเกื้อให้เหมาะสม ส่งผลกว้างออกไปถึงสังคม สู่ความเกษมศานติ์ร่มเย็น
รวมเล่มมาจาก - กายหายไข้ ใจหายทุกข์
- ธรรมะชนะเอดส์
First publishing: 2548
Latest publishing onPublishing no. 7 November 2548
ISBN974-90108-8-4
Dewey no.BQ4570.M4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.