งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

1บริหารคน ต้องให้ได้ทั้งใจ ไปถึงทั้งโลก
2รักงาน คือรักแค่ไหน มีปัญญา คือรู้เท่าใด
3ทำงานให้เป็นไว้ ความสุขก็หลาย กำไรก็เยอะ
4งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
5ทำงานทำไม? เพื่อใคร? ได้อะไร? ตอนที่ ๑
6ทำงานทำไม? เพื่อใคร? ได้อะไร? ตอนที่ ๒
7จะเป็นนักทำงานที่แท้ได้ ต้องรู้จักขยายโลกทัศน์
8เคราะห์ร้ายเจอประเทศไหนกลายเป็นโชค โชคดีเจอประเทศใดกลายเป็นเคราะห์ ตอนที่ ๑
9เคราะห์ร้ายเจอประเทศไหนกลายเป็นโชค โชคดีเจอประเทศใดกลายเป็นเคราะห์ ตอนที่ ๒
10พูดกันนักว่า ตนเป็นที่พึ่งของตน แต่ที่แท้ ไม่ใช่แค่นั้นหรอก ตอนที่ ๑
11พูดกันนักว่า ตนเป็นที่พึ่งของตน แต่ที่แท้ ไม่ใช่แค่นั้นหรอก ตอนที่ ๒
12อิทธิบาท ๔ อย่าดีแต่รู้จักชื่อ ต้องรู้เข้าใจ เอาไปใช้ให้ได้ด้วย
13ประเทศพุทธอย่างไทย ทำไมไม่เจริญอย่างฝรั่ง
14บอกว่าไทยนับถือพุทธเจริญไม่มาก ขอถามหน่อยว่า คนไทยเอาพุทธมาปฏิบัติมากแค่ไหน
15ก่อนเกษียณก็สดใส เกษียณแล้วยิ่งผุดผ่องยองใย
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง