กิจกรรม

เพียงฟัง

ห้วงภาวนา ท่ามกลางสรรพสำเนียงธรรมชาติ ยามค่ำ


- เพียงฟัง –
ห้วงภาวนา ท่ามกลางสรรพสำเนียงธรรมชาติ ยามค่ำ

ทุกวันอังคาร
เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถกดลิงก์ Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82060770272?pwd=dW1UNTk0bkE4N2pTTmMyUFE1Q21vdz09
Meeting ID: 820 6077 0272
Passcode: 0010001
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง