กิจกรรม

ปีใหม่ ๒๕๖๗

 

วัดญาณเวศกวัน
ขอเชิญพุทธบริษัทร่วมบุญกิริยาในวาระขึ้นปีใหม่
และพิธีสมโภชพระพุทธประธานญาณเวศกวโนดม

วันอาทิตย์ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑๗.๐๐ น.     แจกทุนการศึกษา เนื่องในงานวันเด็ก ๒๕๖๗
๑๘.๓๐ น.     ปรารภธรรมก่อนสิ้นปี
๒๐.๐๐ น.     "ตามพระเก่าไปฟังเรื่องเมืองอินเดีย"
                      โดย พระมงคลธีรคุณ พระครูเมธังกร พระมหาอมรวิทย์ และพระปฏิพล
๒๑.๐๐ น.      ตามพระวัดญาณไป DO งาน พระ ทำ
๒๑.๓๐ น.      เปิดตัวโครงการตามรอยหนังสือ "ตามพระใหม่ ไปเรียนธรรม"
๒๒.๓๐ น.      สวดมนต์แปล เจริญภาวนา 
๒๓.๓๐ น.      สวดพระปริตรต้อนรับปีใหม่
วันจันทร์ ๑ มกราคม ๒๕๖๗

๐๐.๓๐ น.     เจริญภาวนาต้อนรับปีใหม่
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๖.๓๐ น.     ตักบาตรวันปีใหม่
s
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง