กิจกรรม

ปีใหม่ ๒๕๖๖

เปิดโลกแห่งความรู้ใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน

ส่งท้ายปีเก่า  ๓๑ ธ.ค. ๖๕

 

๐๕.๐๐ - ๐๖.๓๐ น.     สาธยายธรรม นำภาวนา
                            (ทาง clubhouse)
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.    ถ่ายทอด ธรรมปฏิสันถาร
                            (ณ อาคารญาณเวศก์ธรรมศาลา และถ่ายทอดทาง youtubefacebook)
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.     ธรรมออนทัวร์ (ตอน ๒๗๐ ปี สยามวงศ์ ณ ลงกา) 
                            (ทาง ห้องประชุม Zoom)
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.    ไฮไลท์ กิจกรรม จิตตานามัย สู่จิตภาวนา
                            (ทาง youtubefacebook)
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.    นักเรียนในโครงการเด็กวัดช่วยทำ นำสวดมนต์ ไหว้พระ สมาทานศีล
                            (ณ อุโบสถ และถ่ายทอดทาง youtubefacebook)
๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.    ทำวัตร สวดมนต์แปล
                            (ณ อุโบสถ และถ่ายทอดทาง youtubefacebook)
๒๐.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.    กิจกรรมเปิดตัวโครงการ "ตามรอย.. อริยวินัย" 
                            (ณ อุโบสถ และถ่ายทอดทาง youtubefacebook)
๒๐.๓๐ - ๒๒.๓๐ น.     ธรรมกถา : อริยสัจสร้างอารยธรรมที่แท้
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
บันทึกการสนทนากับพระนวกะ เมื่อ ๒๕ ธ.ค. ๖๕
                            (รับชมพร้อมกันแบบ premiere ทาง youtube และ facebook)
๒๒.๓๐ - ๒๓.๐๐ น.     คลิป รวมภาพกิจกรรมปี 2565
                            (ทาง youtube, facebook)
๒๓.๐๐ - ๒๓.๓๐ น.     สงบ สติ อารมณ์
                            (ณ อุโบสถ และถ่ายทอดทาง youtubefacebook)
๒๓.๓๐ - ๐๐.๐๐ น.  สาธยายธรรม นำภาวนา ส่งท้ายปีเก่า และเจริญพุทธมนต์
                            (ณ อุโบสถ และถ่ายทอดทาง youtube, facebook)
 

ต้อนรับปีใหม่   ๑ ม.ค. ๖๖

๐๐.๐๐ - ๐๕.๐๐ น.     ภาวนาตลอดราตรี ต้อนรับปี ๒๕๖๖
                            (ณ อุโบสถ และถ่ายทอดทาง youtube, facebook)
๐๕.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. สาธยายธรรม นำภาวนา (ต้อนรับปีใหม่)
(ณ อุโบสถ และถ่ายทอดทาง youtube, facebook, clubhouse)
 

ช่องทางการรับชม

ร่วมกิจกรรม ทางห้องประชุม zoom
https://us02web.zoom.us/j/4108704125?pwd=ODl0OGdDRGR3cVVLUXdsZDljM2ZiZz09
ฟังการถ่ายทอดเสียง ทาง ญาณเวศก์ clubhouse
https://www.clubhouse.com/join/nyanavesk/EmS3y0Ko
ชมการถ่ายทอดสด ทาง youtube ญาณเวศก์ออนไลน์
https://www.youtube.com/@nyanaveskonline
ชมการถ่ายทอดสด ทาง facebook ญาณเวศก์ออนไลน์
https://web.facebook.com/WatNyanaves.official
 
s
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง