กิจกรรม

ปีใหม่ ๒๕๖๖

เปิดโลกแห่งความรู้ใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน

ส่งท้ายปีเก่า  ๓๑ ธ.ค. ๖๕


05:00 - 06:30   สาธยายธรรม นำภาวนา
                           (ทาง clubhouse)
10.30 - 11.30   ถ่ายทอด ธรรมปฏิสันถาร 
                           (ณ อาคารญาณเวศก์ธรรมศาลา และถ่ายทอดทาง youtubefacebook)
13.00 - 15.00   ธรรมออนทัวร์ (ตอน ๒๗๐ ปี สยามวงศ์ ณ ลงกา) 
                           (ทาง Zoom)
16.00 - 17.00   ไฮไลท์ กิจกรรม จิตตานามัย สู่จิตภาวนา
                           (ทาง youtubefacebook)
18:00 - 19:00   นักเรียนในโครงการเด็กวัดช่วยทำ นำสวดมนต์ ไหว้พระ สมาทานศีล
                           (ณ อุโบสถ และถ่ายทอดทาง youtubefacebook)

19:00 - 19:30   ทำวัตร สวดมนต์แปล
                           (ณ อุโบสถ และถ่ายทอดทาง youtubefacebook)
19:30 - 20:00   คลิป รวมภาพกิจกรรมปี 2565
                           (ทาง youtubefacebook)
20:00 - 20:45   กิจกรรมเปิดตัวโครงการ "ตามรอย.. อริยวินัย" 
                           (ณ อุโบสถ และถ่ายทอดทาง youtubefacebook)

20:45 - 21:30     ธรรมกถา : จากพุทธธรรม สู่อริยวินัย
                           (ณ อุโบสถ และถ่ายทอดทาง youtubefacebook)
21:30 - 22:00   คลิป รวมภาพกิจกรรมปี 2565
                           (ทาง youtube, facebook)
22:00 - 23:00   สงบ สติ อารมณ์
                           (ณ อุโบสถ และถ่ายทอดทาง youtubefacebook)

23:00 - 00:00   สาธยายธรรม นำภาวนา ส่งท้ายปีเก่า และเจริญพุทธมนต์
                           (ณ อุโบสถ และถ่ายทอดทาง youtube, facebook)
 

ต้อนรับปีใหม่   ๑ ม.ค. ๖๖

๐๐.๐๐ - ๐๕.๐๐  ภาวนาตลอดราตรี ต้อนรับปี ๒๕๖๖
                           (ทาง youtube, facebook)

๐๕.๐๐ - ๐๖.๓๐ สาธยายธรรม นำภาวนา (ต้อนรับปีใหม่)
(ทาง clubhouse)

ช่องทางการรับชม

ร่วมกิจกรรม ทางห้องประชุม zoom
https://us02web.zoom.us/j/4108704125?pwd=ODl0OGdDRGR3cVVLUXdsZDljM2ZiZz09
ฟังการถ่ายทอดเสียง ทาง ญาณเวศก์ clubhouse
https://www.clubhouse.com/join/nyanavesk/EmS3y0Ko
ชมการถ่ายทอดสด ทาง youtube ญาณเวศก์ออนไลน์
https://www.youtube.com/channel/UCYwstPJl49cZQ7cEa_S-yhw
ชมการถ่ายทอดสด ทาง facebook ญาณเวศก์ออนไลน์
https://web.facebook.com/WatNyanaves.official
 
s
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง