กิจกรรม

กําหนดการสวดพระอภิธรรม อุทิศถวาย พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) จนครบ ๑๐๐ วันแห่งการถึงแก่มรณภาพ

 

กําหนดการสวดพระอภิธรรม

อุทิศถวาย พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ)
อดีตเจ้าคณะตําบลบ้านใหม่ และรองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน

จนครบ ๑๐๐ วันแห่งการถึงแก่มรณภาพ

 

วัดญาณเวศกวันได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย ท่านเจ้าคุณพระมงคลธีรคุณ (อินศร
จินฺตาปญฺโญ) อดีตเจ้าคณะตําบลบ้านใหม่ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ในวันที่ ๑ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ รวมเป็น เวลา ๗ วัน

เนื่องจากมีคณะสงฆ์ ญาติมิตร และ ศิษยานุศิษย์ที่เคารพนับถือท่านเจ้าคุณพระมงคลธีรคุณ แจ้งความประสงค์บําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมสืบเนื่องต่อไปอีก  วัดญาณเวศกวันจึงจะจัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมสืบเนื่องต่อไปในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มในเวลา ๑๘.๓๐ น.  จนครบ ๑๐๐ วันแห่งการถึงแก่มรณภาพ

ทั้งนี้ จะจัดให้มีการบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายในวาระสําคัญ ที่ครบ ๗ วัน ๕๐ วัน และ ๑๐๐ วัน แห่งการถึงแก่มรณภาพ ในเวลาเริ่มแต่ ๑๐.๓๐ น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐๙๕-๖๒๕-๖๙๕๕
 

s
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง