กิจกรรม

ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ ก่อนนอน online

ผ่อนพักรักษาใจ ให้โปร่ง ใส สุข เบา พร้อมสำหรับเช้าวันจันทร์ ด้วยพลังแห่งฉันทะและธรรมสมาธิ


ภาวนาแบบผ่อนคลาย ผ่านห้องประชุม zoom
ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น.
 
ผ่อนพักรักษาใจ ให้โปร่ง ใส สุข เบา
พร้อมสำหรับเช้าวันจันทร์ ด้วยพลังแห่งฉันทะและธรรมสมาธิ
 
เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จัดกิจกรรมก่อนเริ่ม ๑๕ นาที (๑๙.๑๕ น.) ที่ลิงก์
https://us02web.zoom.us/j/83794863827?pwd=U0IrWFMzS3NNcXJQMXVRejhiR3ROQT09
Meeting ID: 837 94863827
Passcode : 123456

ฟังย้อนหลังได้ ทุกวันจันทร์ ทาง ญาณเวศก์ออนไลน์ | ญาณเวศก์พอดแคสท์
youtube | soundcloud | spotify | google podcast | apple podcast | podbean

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง