กิจกรรม

คุยกับพระ

ต้องการกัลยาณมิตร รับฟังเรื่องราวของคุณ และพาคุณหาทางออกจากปัญหา ด้วยปัญญา

ความเศร้าเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าความทุกข์ใจ เมื่อทุกข์เกิดขึ้นที่ใจ ก็ต้องแก้ในที่ที่มันเกิด คือใจตน

อย่าปล่อยให้ความเศร้ามาครอบงำชีวิตคุณ
ตั้งสติ วางใจให้ดีต่อทุกข์ ก็จะเปลี่ยนเป็นสุขได้

เรายินดีที่จะเป็นกัลยาณมิตร รับฟังเรื่องราว พาคุณหาทางออกจากความเศร้าด้วยสติปัญญา ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าที่มีอยู่ในใจคุณทุกคน

ขอเชิญมา "คุยกับพระ" ณ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ วัดญาณเวศกวัน
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและนัดหมายได้ที่ ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ ต่อ ๑๑๒, ๑๒๑

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง