กิจกรรม

กลับตาลปัตร [youtube]

คำพุทธที่เคยพลาด กลับมารู้ มาเข้าใจกันใหม่


กลับตาลปัตร

คำพุทธที่เคยพลาด กลับมารู้ มาเข้าใจกันใหม่
ทุกเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือน
โดย ญาณเวศก์ออนไลน์ Pagoda และธรรมภาคี


เริ่ม ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
ตอนที่ ๑  คู่มืออธิษฐานแบบมืออาชีพ
https://youtu.be/7pSi9USCqjQ

ทางญาณเวศก์ออนไลน์  ||  ญาณเวศก์พอดแคสท์
youtube
  ||  soundcloud  | spotify  |  google podcast  |  apple podcast  | podbean

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง