กิจกรรม

อัตถจริยา : การทำบุญ ช่วยงาน ประชาสัมพันธ์ และ บรรณารักษ์

การภาวนาด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ ณ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์

อัตถจริยา : การทำบุญ ช่วยงาน ประชาสัมพันธ์ และ บรรณารักษ์

การภาวนาด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ ณ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์

คุณสมบัติ

๑. มีใจรักในการฝึกละความสบายส่วนตน เพื่อทำประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่น
๒. ตั้งใจปวารณาตน เพื่อช่วยงานของวัด และงานพระศาสนา
๓. ไม่ถือตัว ไม่หงุดหงิดง่าย ไม่กลัวงานยาก
๔. สนใจศึกษาธรรมะ หรือผลงานนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
๕. หากไม่มีคุณสมบัติข้อ ๓-๔ แต่มั่นใจว่าอยากฝึกตนให้เป็นเช่นนั้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การนัดหมาย

- พบกันครั้งแรก วันเสาร์ที่ ๒๗ พ.ย. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ (ห้องสมุด) วัดญาณเวศกวัน
- ผลัดเปลี่ยนกันทำงานอัตถจริยา ทุกวันจันทร์, อังคาร, พุธ และวันอื่นๆ ที่สะดวก
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

- ดูรายละเอียด / สมัครได้ที่ https://activity.watnyanaves.net/index.php
- สอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ ต่อ ๓๐๑
- หากลงชื่อสมัครไว้แล้ว ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้
กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าเพื่อจะได้ไม่ต้องจัดเตรียมสถานที่มากเกินจำเป็น
  รอบกิจกรรม ลงทะเบียน
  27 พ.ย. 2564 09:00 - 27 พ.ย. 2564 15:00 ปิดรับสมัคร
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง