ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร? ความสุข

"... เพราะเหตุที่กามสุขเป็นบ่วงรัดหรือเป็นกับดักที่เหนียวแน่น คนทั้งหลายลุ่มหลงกันนัก ยากที่จะปลีกตัวออกได้ ท่านจึงระดมตีกามสุขนั้นให้หนัก พร้อมกับพยายามยกย่องแสดงคุณของสุขที่ประณีตขึ้นไป เพื่อเป็นการเร่งเร้าชักชวนให้คนพากันขมีขมันปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประณีตนั้น โดยไม่นิ่งนอนใจ...

... รวมความแล้วจุดมุ่งของท่านอยู่ที่ต้องการให้ไม่ประมาทและให้ตระหนักว่าถึงอย่างไรๆ ไม่ว่าจะละเลิกกามสุขหรือไม่ก็ตาม แต่สิ่งสำคัญที่จะทำก็คือจะต้องพยายามทำความสุขที่ประณีตให้เกิดขึ้นแก่ตนให้ได้ หรือจะต้องหาทางรู้จักมัน ได้ประสบมันประจักษ์กับตัวบ้างให้ได้...

ภาษาไทย
เป็นเล่มเดียวกับ ความสุข ตามหลักพุทธธรรม
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๓๖) จัดพิมพ์โดย กองทุนวุฒิธรรม
  • "ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร? ความสุข" คัดตัดตอนจากหนังสือ "พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ" เฉพาะบทที่ ๑๕ หน้า ๕๒๙-๕๖๕ ว่าด้วย "ความสุข" อันเป็นบทความประกอบที่ ๕ บางฉบับใช้ชื่อว่า "ความสุข ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร? และมีเนื้อหาเดียวกับ "ความสุข ตามหลักพุทธธรรม"
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๖
ISBN978-974-10-3984-5, 974-89183-1-9
เลขหมู่BQ4570.L5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง