ต้องฟื้นฟูวัด ให้ชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะก้าวหน้าได้มั่นคง

...ชุมชนชนบทนั้น  เรียกกันมาในวงการศึกษาว่า "บวร" (ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน)  แต่ตอนนี้ก็แย่ไปตามๆกัน  บ้าน ก็แย่แล้ว  เพราะพ่อแม่ออกมา  ก็ไม่มีกำลัง  และพ่อแม่เองก็ไม่มีหลักที่จะรับมือกับสภาพความเจริญสมัยใหม่  ได้แค่กลายเป็นเหยื่อของความเจริญปัจจุบันที่เป็นปัญหา  ส่วน โรงเรียน ก็มีปัญหาอย่างหนัก  อย่างที่ทราบกันอยู่แล้ว  ก็เหลือแต่ วัด  แต่พอมาดูวัด ปรากฏว่า วัดก็ทรุดอีก

วัดจำนวนมากไม่มีบทบาทต่อชุมชน  คนจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่น  มองไม่เห็นความหมายของวัด  ถ้าวัดไม่มีบทบาทต่อชุมชน  หรือไม่ทำบทบาทที่ควรจะทำแล้ว  ก็เป็นอันว่าหมดความหมาย  นี่แหละเป็นภาวะที่ชุมชนแตกสลาย  เมื่อชุมชนแตกสลาย  สังคมก็แตกสลาย  แล้วประเทศชาติก็จะแตกสลายไปด้วย

ตอนนี้เราพูดได้ว่า  พระในชนบทกำลังจะหมดบทบาทต่อชุมชน  ทำอย่างไรจะให้ฟื้นขึ้นมาได้  ก็ต้องให้พระมีบทบาทที่ถูกต้องต่อชุมชน...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ พล.ต.ท. อุดม เจริญ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๔๖
ข้อมูลพัฒนาการพิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๔๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๔๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
ISBN974-310-145-4
เลขหมู่BQ4570.S6
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง