บารมี: ยิ่งยวดหรือยิ่งใหญ่

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ สมาชิกกลุ่มข้นธ์ห้า ณ บ้านคุณเจือจันทน์ อัชพรรณ เมื่อ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๔๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑
ISBN974-90250-3-2
เลขหมู่BQ4190
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง