การพัฒนาที่ดี หนีไม่พ้นธรรม

[00:00:52] ความกตัญญูกตเวทีและการบูชาบุคคลที่ควรบูชา
[00:05:28] บูชาคนที่มีธรรมะคือบูชาธรรมะ
[00:09:13] จากเทพสูงสุดมาเป็นธรรมสูงสุด
[00:14:47] ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
[00:19:22] การบูชาธรรมะที่ว่าด้วยพละ ๔
[00:25:24] สันโดษช่วยค้ำประกันความซื่อสัตย์สุจริต
[00:29:38] สันโดษที่ถูกต้องเป็นสันโดษของนักทำงาน
[00:35:32] การพัฒนาที่ดีหนีไม่พ้นธรรม
[00:40:45] ท่าทีของการมีจิตสำนึกในการฝึกตน
[00:45:03] การพัฒนามนุษย์เป็นแกนสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ
[00:48:08] โยนิโสมนสิการ มองความจริงและเอาประโยชน์ให้ได้
[00:54:06] จุดหมายที่แท้ของการพัฒนาคือธรรมะ
----------------------------------
[00:43:19] คนที่เจอแบบฝึกหัดมากนี่คนนั้นจะเจริญพัฒนา อะไรที่เป็นแบบฝึกหัด เช่น ปัญหา และความทุกข์ คนที่เจอแต่สุขนี่แทบไม่มีโอกาสฝึกเลย ไม่มีแบบฝึกหัด สังคมที่มีแต่ความสุขเนี่ย เสียเปรียบนะ มองในแง่ดีก็ได้เปรียบ แต่มองในแง่ไม่ดีเสียเปรียบมาก สังคมที่สุขเนี่ย สุขสบายไม่มีแบบฝึกหัด ชีวิตที่ไม่มีแบบฝึกหัดก็ดี สังคมที่ไม่มีแบบฝึกหัดก็ดีเนี่ย พัฒนายาก

[00:48:41] คนที่มีโยนิโสมนสิการเนี่ย เอาประโยชน์ได้จากทุกอย่าง ก็บอกแล้วว่าโยนิโสมนสิการนี้ มีหลักสำคัญสองอย่าง หนึ่ง มองให้เห็นความจริง สอง มองเอาประโยชน์ให้ได้ ใช่มั้ย ฉะนั้นในทุกสถานการณ์ ฉันไม่หาความจริง ฉันก็เอาประโยชน์ให้ได้ ไม่ว่าสิ่งร้ายสิ่งดี ท่านบอกว่าคนที่มีความสามารถที่สุด คือคนที่สามารถเอาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวที่สุด

[00:56:49] ที่จริงจุดหมายของการพัฒนาเนี่ย ที่แท้มันก็เพื่อคือชีวิต สังคม มนุษย์เรา โลกที่เราอยู่เนี่ย ใช่มั้ย ให้ชีวิตดี ชีวิตเจริญงอกงาม ชีวิตดีงามมีความสุข สังคมร่มเย็นเป็นสุข ไม่เบียดเบียนกัน มีความสัมพันธ์ที่ดี โลกนี้น่าอยู่อาศัย ธรรมชาติแวดล้อมสดชื่นสวยงาม ไอ้ที่จริงนั้นคือ เนี่ยเราอยู่กันดีเพื่อให้คนได้อยู่กันดีในโลกที่เป็นอย่างเงี้ย มีชีวิตที่ดี สังคมที่ดี โลกที่ดี

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ศิษย์เก่าของสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
อยู่ในหนังสือชื่ออาจารย์ ป๋วย
พิมพ์ครั้งแรก๙ มีนาคม ๒๕๔๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ๙ มีนาคม ๒๕๔๓
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่รอวิเคราะห์หมวดหมู่
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง