เริ่มวิวัฒน์ที่กลางวิกฤติ

... ความจริงนั้น ท่ามกลางข่าวร้ายก็มีข่าวดีอยู่ด้วย ปนกันไป ข่าวร้ายเวลานี้ได้ยินกันมากมาย และข่าวร้ายนั้นก็กลบด้านที่ดีเสีย ทำให้เรามองไม่เห็น อย่างน้อยถ้าเรามองอีกด้านโดยเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดมีที่ือื่น หรือแม้แต่ในสังคมไทยของเราเอง สถานการณ์ปัจจุบันก็ยังดีกว่าที่เคยเป็นมาก่อน ... เวลานี้ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ตั้งตัวให้ถูกต้องต่อไปคิดว่า การมองในแง่ตั้งต้นให้ถูกนี่ดีที่สุด ตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เมืองไทยจะตั้งต้นสร้างชาติ โดยแก้ไขความผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วก็จัดปรับทำทุกอย่างให้ดีทั้งหมด ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการฯ ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๐
ข้อมูลพัฒนาการ1. B379 เดิมมีชื่อหัวข้อปาฐกถาว่า "พุทธวิธีในการแก้วิกฤตของชาติ"
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๔๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙
ISBN974-7891-80-8, 974-268-6602
เลขหมู่BQ4570.E3
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง